Ministry of Education

▪ပစ္စည်းထိန်းဌာန

မျှော်မှန်းချက်

နည်းပညာတက္ကသိုလ် (စစ်ကိုင်း)  ၏  ရုံးဌာနများ နှင့်  သင်ကြားရေးဌာနများ  မှ        လုပ်ငန်းများတွင်     လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် ရန်  လိုအပ်သော  ရုံးသုံးစာရေးကရိယာ ၊ စက်ပစ္စည်း     ၊    ကွန်ပျူတာနှင့်    ဆက်စပ်ပစ္စည်း  များ  ၊     ပရိဘောဂများအား      ပြည့်ဝစွာ ဖြည့်ဆည်   ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်။

တာဝန်

ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အလိုက် ဝယ်ယူဖြည့်တင်းထားသော ရုံးသုံးစာရေးကရိယာ၊ စက်ပစ္စည်း၊ ပရိဘောဂ များအား စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်း၍ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (စစ်ကိုင်း) ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီအချိန်နှင့်   တပြေးညီထုတ်ပေးနိုင်ရန်။

အရည်အသွေးဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များ

ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အလိုက် ဝယ်ယူခွင့်ပြုမိန့် ကျပြီး   ဝယ်ယူ  ထားရှိသော    ပစ္စည်းများ  အား   သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများသို့ အချိန် နှင့် လိုက်လျောညီထွေစွာ ရာနှုန်းပြည့်ထုတ်ပေးနိုင်ပါရန်။

B.Sc(Botany),Postgradute Dip in BioTech
တာဝန်ခံ(ပစ္စည်းထိန်းဌာန)